Nasz zespół

Iwona Bohdanowicz
Prezes Fundacji SALIDA Streetworker, Terapeuta
Magda Maciejewska
Wiceprezes Fundacji SALIDA, Pracownik świetlicy drop-in
Anna Fijał
Prawnik
Łukasz Griessmann
Ratownik medyczny
Agata Golema
Terapeutka
Marta Gruszczyńska
streetworker
Marta Mandziak
opiekunka świetlicy drop-in
Damian Mielniczyn
streetworker
Nikola Talarczyk
opiekun świetlicy drop-in
Magdalena Żeleźna
Terapeuta