Marta Iszczukiewicz

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS na specjalności klinicznej, od 2021r. w trakcie szkolenia w ramach Szkoły Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień w katowickim Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w ramach praktyk studenckich w Stowarzyszeniu Św. Celestyna, które obejmowało naukę diagnozy pacjentów w spektrum autyzmu oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci, a także Trening Umiejętności Społecznych. 

W ramach wolontariatu brałam udział we współtworzeniu Stowarzyszenia Otwarte Szafy, mające na celu udzielanie pomocy psychologicznej osobom z kręgu LGBT+. 

Zdobyłam również doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą we wrocławskiej placówce opiekuńczo-wychowawczej SIEMACHA 24.

Od roku 2021 działam w Fundacji SALIDA w zakresie opieki nad świetlicą drop-in, streetworkingu, konsultacji psychologicznych i diagnozy uzależnień, a także prowadzenia psychoterapii uzależnień.

Od roku 2022 współpracuję także z Wrocławskim Centrum Zdrowia w Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, gdzie prowadzę konsultacje diagnostyczne i psychoterapię osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Systematycznie staram się poszerzać swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

W swojej pracy największy nacisk kładę na autentyczność w relacji z pacjentem, współpracę w atmosferze wzajemnego szacunku i zgodną z zasadami etyki. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.