Terapia indywidualna

Każda osoba zgłaszająca się do Poradni zostaje na początku zaproszona na indywidualne spotkanie konsultacyjne z terapeutą. Podczas spotkania zbierany jest wstępny wywiad: problem, z którym zgłasza się pacjent oraz jego oczekiwania względem terapii. Po konsultacjach wraz z pacjentem podejmowana jest decyzja o formie proponowanej pomocy. Terapia indywidualna jest jednym z możliwych działań.

Dbamy o to by były to spotkania oparte na osobistej relacji terapeuty z pacjentem. Może mieć różny cel, a tym samym charakter: motywacyjny, wsparciowy, edukacyjny. Po diagnozie oraz zidentyfikowaniu obszarów pracy, rozpoczyna się praca z pacjentem, zorientowana na konkretny cel.

Zazwyczaj są to spotkania raz w tygodniu w określonym wcześniej dniu i godzinie. Sesja terapeutyczna to ok 50 min. W szczególnych sytuacjach spotkania mogą odbywać się z większą częstotliwością.

Oferujemy:

Poradnictwo w obszarze uzależnień oraz współuzależnień

Terapię uzależnień (narkotyki, alkohol, hazard, pornografia, Internet, etc)

Terapię współuzależnień Pacjenci przyjmowani są po uprzedniej rejestracji telefonicznej bądź osobistej i umawiani na spotkanie konsultacyjne z psychoterapeutą uzależnień.

Rejestracja odbywa się w

Poradni Fundacji Salida

ul. Jedności Narodowej 153/1

lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-19:00 pod nr telefonu:  71 307 01 49

Nie wymagamy ubezpieczenia!          Wszystkie działania są bezpłatne!