Konsultacje indywidualne

Każda osoba zgłaszająca się do Poradni zostaje na początku zaproszona na indywidualne spotkanie konsultacyjne z terapeutą. Podczas spotkania zbierany jest wstępny wywiad: problem, z którym zgłasza się pacjent oraz jego oczekiwania względem terapii. Po konsultacjach wraz z pacjentem podejmowana jest decyzja o formie proponowanej pomocy. Poradnictwo indywidualne jest jednym z możliwych działań.

Dbamy o to, by były to spotkania oparte na osobistej relacji terapeuty z pacjentem. Może mieć różny cel, a tym samym charakter: motywacyjny, wsparciowy, edukacyjny. Po diagnozie oraz zidentyfikowaniu obszarów pracy, rozpoczyna się praca z pacjentem, zorientowana na konkretny cel.

Zazwyczaj są to spotkania raz w tygodniu w określonym wcześniej dniu i godzinie. Trwają ok 50 min. W szczególnych sytuacjach spotkania mogą odbywać się z większą częstotliwością.

Konsultacje przewidziane są zarówno dla osób uzależnionych lub problemowo używających substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, leki) jak i uzależnionych od czynności. Poradnictwo skierowane jest również do rodzin i bliskich osób uzależnionych

Rejestracja odbywa się w Poradni Fundacji Salida ul. Jedności Narodowej 153/1 lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-19:00 pod nr telefonu:  71 307 01 49

Nie wymagamy ubezpieczenia!          Wszystkie działania są bezpłatne!