Aktywny codziennie od 10.00 do 22.00

668-351-313

Telefon Interwencyjny …

… jest formą telefonu zaufania. Skierowany jest głównie do osób nieutrzymujących abstynencji. Daje on możliwość podjęcia szybkiego kontaktu z profesjonalnym terapeutą. Osoby w głębokim uzależnieniu korzystając z telefonu interwencyjnego mogą uzyskać natychmiastowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych, a jednocześnie mieć stały kontakt z pracownikami poradni.

W skrajnych sytuacjach (np. myśli samobójcze, nagłe kryzysy życiowe itp.) wysyłamy naszych stretworkerów, którzy przeprowadzają interwencję kryzysową.