KIM JESTEŚMY

Fundacja Salida powstała 31. Sierpnia 2016 roku, gromadząc wokół siebie grupę osób od wielu lat pracujących jako streetworkerzy i partyworkerzy na terenie Wrocławia. Początkowo Fundacja zajęła się realizacją dwóch działań, które wykonywane były w całości wolontaryjnie:  streetworkingiem i partyworkingiem.

Ponieważ osoby zaangażowane w tworzenie Fundacji posiadają duże doświadczenie, a w swoją pracę wkładają całe serce, szybko uzyskaliśmy wsparcie instytucji publicznych i dzięki pomocy Urzędu Miasta Wrocław oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii mieliśmy możliwość w szybkim tempie rozwinąć naszą ofertę. Po roku istnienia Salida stała się na liderem działań outreachowych na terenie Wrocławia i okolic.

Fundacja powołana została w celu pomocy osobom wykluczonym społecznie, w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym od środków psychoaktywnych. Prowadzi działalność, w której miejsce centralne zajmuje relacja z człowiekiem. Ponieważ wierzymy, iż każdy posiada swoją własną, indywidualną historię, która przyczyniła się do miejsca, w jakim się znalazł, staramy się dostosować swoje działania do aktualnych potrzeb konkretnej osoby. Do tego celu konieczna jest dobra znajomość jej sytuacji życiowej, jej potrzeb oraz możliwości, a co za tym idzie dobra relacja z człowiekiem. W kontakcie z naszymi podopiecznymi staramy się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, wzbudzić zaufanie, a jednocześnie okazujemy im autentyczny szacunek i akceptację.

Naszej pracy towarzyszy przekonanie, iż różne style używania narkotyków można umiejscowić na kontinuum, z którego jednej strony znajduje się całkowita abstynencja, a z drugiej głębokie uzależnienie. Po środku jest cała gama różnych zachowań, które w mniejszym lub większym stopniu powodują szkody w życiu osobistym i społecznym. Ponieważ nie każdy gotowy jest na podjęcie radykalnych działań, skupiamy się na małych krokach, które przede wszystkim mają poprawić jakość życia danego człowieka. Niezależnie od jego decyzji, pracownicy Fundacji towarzyszą mu, wspierając w stawianiu sobie celów i dążeniu do nich.

Działania Fundacji skierowane są przede wszystkim do:

– Osób uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu

– Osób używających substancji psychoaktywnych w sposób ryzykowny

– Ludzi w trudnej sytuacji życiowej, często żyjących na ulicy, posiadających problemy prawne, społeczne i zdrowotne

– Osób zakażonych wirusem HIV, HCV, HBV

– Rodzin z problemem uzależnienia, w których występuje przemoc, które z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo pełnić swoich funkcji

– Młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej społecznie

– Osób z grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby homoseksualne, innej narodowości)

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze działania, możesz to zrobić przelewem z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”
Bank Ochrony Środowiska
94 1540 1030 2103 2653 9997 0001

IWONA BOHDANOWICZ
PREZES FUNDACJI SALIDA

WYKSZTAŁCENIE:
Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończone studium socjoterapii i promocji zdrowia, szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych oraz szkolenie z dialogu motywującego.

DOŚWIADCZENIE:

Od 2010 do 2016 – Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN; streetworker, terapeuta, partyworker, networker i koordynator Ogólnopolskiej Poradni Internetowej

Od 2015 – Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Milejowicach; terapeuta

Od 2016 – Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii w Brzegu Dolnym; terapeuta

Od 2016  – Fundacja Salida; Prezes, streetworker, partyworker, terapeuta

O SOBIE:

Praca z osobami uzależnionymi jest jej prawdziwą pasją, a relacja z człowiekiem najwyższą wartością. Prywatnie właścicielka psa, wiernie towarzyszącego jej również podczas dyżurów. Wolne chwile spędza w stajni z końmi, które są ważnym elementem jej życia.

ZENEK JASYK
STREETWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Studia I st., kierunek: Socjologia, specjalizacja: animacja kulturowa i komunikowanie społeczne.

Uniwersytet Wrocławski, studia II st., kierunek: Międzyobszarowie Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, dyplom z Socjologii.

Certyfikat doradcy około testowego HIV/AIDS nr 269/16.

Certyfikat ukończenia Akademii Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Szkoła Liderów Wolontariatu.

DOŚWIADCZENIE:
2010 – 2013 Centrum Wolontariatu w Lublinie
Animator czasu wolnego dzieci w programie MOST.

2013-2015 Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN: partyworker, streetworker, opiekun świetlicy DROP-in.

2016- do chwili obecnej – pracownik szkoły ponadgimnazjalnej.

2015 – do chwili obecnej – Fundacja Salida: streetworker, partyworker, współprowadzący grupę dla osób żyjących z wirusem HIV.

O SOBIE:
Poza uzależnieniami interesuję się tematyką LGBTiQ. Lubi wiedzieć co ciekawego dzieje się na mieście. Jak nie chodzi po mieście to w mieszkaniu czyta książki i ogląda filmy i dyskutuje ze znajomymi.

MICHAŁ BALCERZAK
STREETWORKER

 

WYKSZTAŁCENIE:
Magister Pedagogiki, specjalizacja: resocjalizacja, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

W trakcie certyfikacji na Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach.

Szkolenie Uzależnienia behawioralne. Stowarzyszenie Karan.

Szkolenie Dialog motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyków.

DOŚWIADCZENIE:

Od 06.2018 – Specjalista terapii uzależnień na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych. Stowarzyszenie KARAN.

Od 2017.05 – Współprowadzenie grupy wsparcia dla osób nieutrzymujących abstynencji. Fundacja SALIDA.

Od 2016.09 – Wychowawca w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży KARAN.

Od 2016.09 – Streetworker i partyworker w fundacji SALIDA.

O SOBIE:
Wolny czas spędzam aktywnie na przeróżne sposoby. Z zamiłowania turysta, roweżysta i perkusista.

ANNA PIĄTEK
VICE PREZES FUNDACJI SALIDA

WYKSZTAŁCENIE:

Wyższe – magisterskie
Pedagogika specjalność:  poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

W trakcie Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków.

Szkolenia:
– Szkolenie przygotowujące do realizacji programu wczesnej interwencji pn. „FreD Goes Net”;
– trenerskie w ramach projektu „Dolnośląska Kampania przeciwko
Mowie Nienawiści”;
– Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych
– kurs pierwszej pomocy;
– Warsztaty  dotyczące Strategii Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej oraz Form Pomocy Ofiarom Przestępstw Seksualnych

DOŚWIADCZENIE:

Od 2017 – nadal wychowawca w Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
2014-2017 wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej Stowarzyszenia SIEMACHA
Od 2013 do 2016 – streetworker, partyworker i wolontariusz w świetlicy Dropp-in w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN
2016 – współprowadzący pogłębioną grupę dla osób uzależnionych w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN.
2016 – wolontariusz w MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu
2015 i 2016 – Koordynatorka projektów „Piękna mowa – piękna przestrzeń” oraz „Mój i Twój Wrocław”.
Od 01.09.2016 – streetworker i partyworker, współprowadząca grupę Redukcji Szkód w Fundacji Salida

O SOBIE:
Dążąca do celu, odkrywająca ciągle świat na nowo i szukająca nieustannie przygód. Nie wiem co to znaczy nuda i monotonia, ratująca swojego Zygmunta (rower) z wielu opresji mimo braku technicznej wiedzy 😉 Zakręcony świat tak jak zakręcone włosy.

ADRIANNA PERCHAŁ-SIWKA
STREETWORKER, PARTYWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Magister Pedagogiki, specjalizacja: resocjalizacja. Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.

Studia podyplomowe z KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWYCH.

Ukończone szkolenia:
04.06.2017 – Ukończony Program Ograniczania Picia zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA.

DOŚWIADCZENIE:
Od 2016 – nadal – Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Trzebnicka we Wrocławiu- Terapeuta – wolontariat.

Od 2016-nadal – streetworker i partyworker w Fundacji Salida. Realizator programów na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Od 2013 do 2016 – streetworker, partyworker oraz opiekun świetlicy drop-in w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN

O SOBIE:
Bardzo lubi swoją pracę, chętnie maszeruje na poranne dyżury streetworkingowe. Jej ogromnym hobby są podróże autostopowe- w ten sposób zwiedziła kawałek świata.

WIKTORIA MARECKA
STREETWORKER, PARTYWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Studia licencjackie na kierunku Pedagogika; specjalność: Resocjalizacja

DOŚWIADCZENIE:

Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dziecięcy Dom”

Członek Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami

Praktykantka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym MONAR (2016)

O SOBIE:
Jestem osobą, która niezwykłą wagę przywiązuje do potrzeb innych. Interesuję się psychologią, zwłaszcza obszarami skupiającymi się wokół zaburzeń, a w tym uzależnień. W wolnych chwilach fotografuję i oddaję się podróżom.

PAULINA DANAJ
STREETWORKER, PARTYWORKER

WYKSZTAŁCENIE:

-Studia II stopnia, Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja;

-Studia I stopnia, Uniwersytet Wrocławski, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja;

DOŚWIADCZENIE:

– streetworker, partyworker w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN we Wrocławiu (2014-2016);

-Praktyka pedagogiczna w Zakładzie Karnym w Oleśnicy (2015);

-Praktyka pedagogiczna z kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków (2014).

O SOBIE:

Otwarta i pozytywnie nastawiona do życia.  Mój czas wolny lubię spędzać na aktywności fizycznej i poznawaniu nowych miejsc.

ANNA CISEK
STREETWORKER, PARTYWORKER

Anna Cisek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, doradca ds.
HIV/AIDS. Uczestniczy w szkoleniach dot. programów ograniczania picia i redukcji szkód,
przeciwdziałania zachowaniom samobójczym, seksualności osób uzależnionych. W Salidzie
współprowadzi warsztaty umiejętności społecznych i rozwoju osobistego. Interesuje się tematyką
relaksacji treningu uważności.

WYKSZTAŁCENIE:

02. 2015. mgr psychologii, Uniwersytet Wrocławski
od 03. 2016. szkolenie w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków przy PTZN Katowice Certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS
05. 2017. szkolenie „Program ograniczania picia” organizowany przez Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok
11.2015. certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS
01.2017. „Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej”- 4h szkolenia,
Uniwersytet Medyczny Wrocław
05.2015. warsztat pt. „Jak młodzi ludzie „organizują” sobie życie” podczas mini- konferencji „Pozytywny seks- warsztaty i wykład” organizowanej przez SWPS we Wrocławiu
03.2015. szkolenie „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Warsztaty dotyczące strategii przeciwdziałania przemocy seksualnej oraz form pomocy ofiarom przestępstw seksualnych” organizowanych przez Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu
2013- udział w projekcie i warsztacie dla partworkerów „Seks w moim mieście”

DOŚWIADCZENIE:

2012. – 08. 2016. Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN dyżury: świetlica drop- in, partyworking, streetworking, zarządzanie projektem partyworking, networking w ramach www.narkomania.org.pl (2013-2015), staż na grupach terapeutycznych (motywacyjno- edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, dla partnerek osób uzależnionych), prowadzenie spotkań dla kobiet czynnie przyjmujących substancje psychoaktywne na zlecenie KBPN, udział w superwizjach, konsultacje indywidualne
od 04.2017. Fundacja Salida, partyworking

 

ANNA FIJAŁ
PRAWNIK

WYKSZTAŁCENIE:

Prawnik

DOŚWIADCZENIE:

Od 9 lat jako prawnik i specjalista do spraw compliance w dużej instytucji finansowej, specjalizuję się zwłaszcza w prawie konsumenckim, prawie cywilnym, ochronie danych osobowych, nadzoruję lub współtworzę realizację wdrażanych regulacji prawnych, jak np. Common Reporting Standard tzw. Euro FATCA, Rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO czy Payment Services Directive 2 tzw. PSD 2

MARIUSZ GRZEJSZCZYK
RATOWNIK MEDYCZNY

WYKSZTAŁCENIE:

Ratownik medyczny.

DOŚWIADCZENIE:

10 lat doświadczenia zawodowego w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.

O SOBIE:

Fan snookera, informatyk, miłośnik nowych technologii.

PAULINA WIELGOSZ
STREETWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet SWPS – Psychologia kliniczna (w trakcie)

DOŚWIADCZENIE:
Streetworker od czerwiec 2018
Szkolenie dla studentów – uzależnienia behawioralne, organizowane przez Stowarzyszenie Karan

O SOBIE:
Uwielbiam poszerzać swoją wiedzę psychologiczną, bardzo lubię chodzić na poranne dyżury. Na Uniwersytecie łapię się chętnie różnych kół oraz pomagam przy organizacji konferencji. W wolnych chwilach spotykam się ze znajomymi, biegam oraz czytam literaturę wszelaką.

Malwina Nowakowska– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu: SP/922/2014). Magister pedagogiki specjalnej (specjalizacja: resocjalizacja). Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii.

Od 2018- viceprezes Fundacji Salida oraz terapeuta uzależnień w prowadzonej poradni

2017-2018- praktyka prywatna poza granicami Polski

2015-2016- współpraca z Pracownią „Going- Home” w Londynie

2010-2015- terapeuta uzależnień, pracownik świetlicy drop-in, partyworker oraz net-worker w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym Return

Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywny oraz uzależnionych od czynności.
Uczestniczka licznych konferencji.
Posiada doświadczenie w pracy z uzależnionymi oraz ich bliskimi.

O sobie:
Uwielbiam pracę z drugim człowiekiem. Lubię ludzi i ich historie. Staram się im towarzyszyć w drodze poszukiwania „innego”.
Odpoczywam podróżując- kiedyś spontanicznie i przed siebie. Obecnie z większą troską o komfort z racji nowej roli życiowej.

Magdalena Żeleźna
psycholog, specjalista terapii uzależnień (certyfikat KBdsPN), psychoterapeuta

DODATKOWE SZKOLENIA:
od 2018 – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej; Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
(szkolenie czteroletnie), rekomendowana przez PTP.
2014-2017 – uczestnictwo w szkoleniach w zakresie uzależnień od czynności
2008-2012 – Studium Psychoterapii Integratywnej – nauka psychoterapii metodą integratywną
z elementami kierunków Gestalt, psychodynamicznego oraz systemowego;
kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii;
Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej;Kraków

DOŚWIADCZENIE:
X’ 2009 – IV’2010 – psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie
2012/2013 – współpraca z GOPSem w Długołęce w ramach programu
„Rodzina bez Przemocy”
VII’ 2010 – XII’2017 – Psycholog; Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w Ośrodku
Leczenia Uzależnień „Monar” w Milejowicach koło Wrocławia
od 2015 – Psycholog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w Fundacji
PozyTYwka; Wrocław
IX-XI’2018 – Psycholog, Psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień –
współpraca z Instytutem Edukacji Pozytywnej
od 2019 – Psycholog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w Fundacji Salida:
Wrocław

O SOBIE:
Mam pasję do szeroko pojętej współpracy i budowania relacji. Miłośniczka Wrocławia.

Anna Niebudek

WYKSZTAŁCENIE:
Psycholożka. Obecnie w trakcie realizacji studiów doktoranckich oraz studium podyplomowego „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenia:
– „Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

– „Terapia poznawczo-behawioralna pary z problemem zaburzeń seksualnych” organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

– Warsztat „Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym” organizowany przez Fundacje Trans-Fuzja.

– „ABCD Edukacji Seksualnej” organizowane przez Grupę Edukatorów Seksualnych PONTON.

– „ChemSex w terapii uzależnień – szkolenie dla terapeutek/ów”

-„Trener Treningu Umiejętności Społecznych” 1 stopień

– European Sexual Diversity Training

 

DOŚWIADCZENIE:

Od 2019 – Psycholożka w Gabinecie Psychologicznym Punkt Zwrotny we Wrocławiu

 

Od 2018 – Fundacja Salida; streetworkerka, partyworkerka

 

Od 2017 – Psycholożka w NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO EDYTA NIEBUDEK, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko

 

Od 2016 do 2018 – Psycholożka w Stowarzyszeniu „Wszystko jest możliwe”, Ostrów Wielkopolski – prowadzenie cyklu warsztatów w ramach projektów „Rusz się dla siebie i innych” oraz „Przekroczyć siebie” skierowanego dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej .

 

2015 – Praktyki psychologiczne w na ogólnym oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

 

2015 – Praktyki psychologiczne w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Kłodzku

 

2015 – Praktyki psychologiczne w Domu Pomocy Społecznej, Psarskie

 

2015 – Wolontariuszka na Oddziale Hematologicznym z ramienia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

 

2014 – Wolontariuszka na oddziale psychiatrii ogólnej, sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia oraz na psychiatrii sądowej o zaostrzonym stopniu zabezpieczenia,  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

 

O SOBIE:

Poza uzależnieniami interesuje się edukacją seksualną, różnorodnościową. Prywatnie aktywistka, entuzjastka podróży, kotów oraz aktywnego stylu życia.

 

Kamila
Wykształcenie:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – kierunek lekarski (w trakcie)
Doświadczenie:
Od października 2016 członek Studenskiego Koła Naukowego Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego
Od października 2018 partyworker w fundacji Salida
O mnie: Swoją przyszłość wiążę z psychiatrią, ma nadzieję skutecznie pomagać ludziom i wspierać ich w pokonywaniu trudności. Interesuje ją sztuka i kultura innych krajów. W wolnych chwilach praktykuje jogę.

 

Karina Frątczak

Opiekun świetlicy drop-in, psycholog, trener umiejętności społecznych, arteterapeuta

Wykształcenie

Magister psychologii

W trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego

Uczestniczka licznych kursów z zakresu psychologii

Doświadczenie

Asystent nauczyciela – praca z dzieckiem autystycznym

Praktykantka w poradni psychologiczno-pedagogicznej we Wrocławiu

O sobie

Jestem osobą pozytywnie zakręconą, która uwielbia gdy dużo się dzieje. Najbardziej lubię kontakt i współpracę z drugim człowiekiem.

 

Łukasz GRIESMANN 

Ratownik Medyczny

 

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Były ratownik medyczny pogotowia ratunkowego w Oleśnicy.

 

Od 4 lat pracuje w Wojsku Polskim obecnie jako Specjalista Ratownik Medyczny w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

 

Ukończył 2 kurs psychologii dziecka w aspekcie choroby i urazu.

A także  kurs instruktora BLS + AED Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i Katastrof