KIM JESTEŚMY

Fundacja Salida powstała 31. Sierpnia 2016 roku, gromadząc wokół siebie grupę osób od wielu lat pracujących jako streetworkerzy i partyworkerzy na terenie Wrocławia. Początkowo Fundacja zajęła się realizacją dwóch działań, które wykonywane były w całości wolontaryjnie:  streetworkingiem i partyworkingiem.

Ponieważ osoby zaangażowane w tworzenie Fundacji posiadają duże doświadczenie, a w swoją pracę wkładają całe serce, szybko uzyskaliśmy wsparcie instytucji publicznych i dzięki pomocy Urzędu Miasta Wrocław oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii mieliśmy możliwość w szybkim tempie rozwinąć naszą ofertę. Po roku istnienia Salida stała się na liderem działań outreachowych na terenie Wrocławia i okolic.

Fundacja powołana została w celu pomocy osobom wykluczonym społecznie, w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym od środków psychoaktywnych. Prowadzi działalność, w której miejsce centralne zajmuje relacja z człowiekiem. Ponieważ wierzymy, iż każdy posiada swoją własną, indywidualną historię, która przyczyniła się do miejsca, w jakim się znalazł, staramy się dostosować swoje działania do aktualnych potrzeb konkretnej osoby. Do tego celu konieczna jest dobra znajomość jej sytuacji życiowej, jej potrzeb oraz możliwości, a co za tym idzie dobra relacja z człowiekiem. W kontakcie z naszymi podopiecznymi staramy się zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, wzbudzić zaufanie, a jednocześnie okazujemy im autentyczny szacunek i akceptację.

Naszej pracy towarzyszy przekonanie, iż różne style używania narkotyków można umiejscowić na kontinuum, z którego jednej strony znajduje się całkowita abstynencja, a z drugiej głębokie uzależnienie. Po środku jest cała gama różnych zachowań, które w mniejszym lub większym stopniu powodują szkody w życiu osobistym i społecznym. Ponieważ nie każdy gotowy jest na podjęcie radykalnych działań, skupiamy się na małych krokach, które przede wszystkim mają poprawić jakość życia danego człowieka. Niezależnie od jego decyzji, pracownicy Fundacji towarzyszą mu, wspierając w stawianiu sobie celów i dążeniu do nich.

Działania Fundacji skierowane są przede wszystkim do:

– Osób uzależnionych od narkotyków, leków, alkoholu

– Osób używających substancji psychoaktywnych w sposób ryzykowny

– Ludzi w trudnej sytuacji życiowej, często żyjących na ulicy, posiadających problemy prawne, społeczne i zdrowotne

– Osób zakażonych wirusem HIV, HCV, HBV

– Rodzin z problemem uzależnienia, w których występuje przemoc, które z różnych powodów nie są w stanie prawidłowo pełnić swoich funkcji

– Młodzieży zagrożonej uzależnieniem, niedostosowanej społecznie

– Osób z grup zagrożonych dyskryminacją (np. osoby homoseksualne, innej narodowości)

 

Jeśli chcesz wesprzeć finansowo nasze działania, możesz to zrobić przelewem z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”
Bank Ochrony Środowiska
94 1540 1030 2103 2653 9997 0001