Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to działania mające na celu zabezpieczenie osoby potrzebującej w nagłej, wyjątkowo trudnej dla niej sytuacji. Przede wszystkim polegają na stacjonarnym udzieleniu wsparcia w kryzysie. Celem spotkania z interwentem kryzysowym  jest odnalezienie i wykorzystanie  zasobów pacjenta. Dzięki temu możliwe jest stworzenie warunków pozwalających rozwiązać problemu.

W ramach działania nie jest konieczna wcześniejsza rejestracja.

Interwent kryzysowy jest dostępny w naszej poradni również w weekendy:

sobota- niedziela: 12:00- 15:00

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 71 307 01 49