Terapia grupowa

Terapia grupowa to kolejne działanie proponowane naszym odbiorcom. Pacjenci są kwalifikowani do odpowiedniej grupy po spotkaniu i konsultacjach z terapeutą.

Terapia grupowa od dawna jest uważana za podstawę psychoterapii uzależnień. Zajęcia grupowe pozwalają na dostrzeżenie tego samego lub podobnego problemu z wielu różnych perspektyw. Dobór członków grupy nie jest przypadkowy- zapraszane są osoby zorientowane na podobny lub ten sam cel.

W ramach oferty Poradni odbywają się grupy:

< Grupa Edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych poniedziałek: 18:00- 20:00

< Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych wtorek: 18:00- 20:00

< Grupa zapobiegania nawrotom środa: 18:00- 20:30

< Grupa dla osób nieutrzymujących abstynencji* piątek: 18:00- 20:00

*Grupa prowadzona w nurcie Harm Reduction, będąca uzupełnieniem oferty Redukcji szkód. Pacjenci zorientowani są na ograniczenie. Mogą uczestniczyć w zajęciach będąc pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Kwalifikacja do grup odbywa się po wcześniejszych konsultacjach indywidualnych!