Spotkania grupowe

Spotkania grupowe to kolejne działanie proponowane naszym odbiorcom. Pacjenci są kwalifikowani do odpowiedniej grupy po konsultacjach z terapeutą.

Praca w grupie od dawna jest uważana za podstawę psychoterapii uzależnień. Pozwala na dostrzeżenie tego samego lub podobnego problemu z wielu różnych perspektyw. Dobór członków grupy nie jest przypadkowy- zapraszane są osoby zorientowane na podobny lub ten sam cel.

W ramach oferty Poradni odbywają się grupy:

– Grupa Edukacyjno – motywacyjna dla osób uzależnionych poniedziałek: 18:00- 20:00

– Grupa zapobiegania nawrotom środa: 18:00- 20:30

– Grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób uzależnionych czwartek: 18:00- 20:00

– Grupa dla osób nieutrzymujących abstynencji* piątek: 16:00- 18:00

*Grupa prowadzona w nurcie Harm Reduction, będąca uzupełnieniem oferty Redukcji szkód. Pacjenci zorientowani są na ograniczenie. Mogą uczestniczyć w zajęciach będąc pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Kwalifikacja do grup odbywa się po wcześniejszych konsultacjach indywidualnych!