Redukcja szkód

Spora część naszych działań opiera się na filozofii harm reduction. Oznacza to, że nie wymagamy od naszych odbiorców abstynencji, mamy bowiem świadomość, że nie każdy z nich jest gotowy na podjęcie takiej decyzji. Poprzez dostosowanie działań do aktualnej sytuacji klienta staramy się wspierać go w dążeniu do zmiany takiej, na jaką on sam jest gotowy i jakiej pragnie. Małymi krokami motywujemy ludzi do poprawy swojej sytuacji w różnych obszarach: zdrowotnym, społecznym, zawodowym czy karnym. Jednocześnie często jesteśmy jedynymi trzeźwymi ludźmi, którzy nie oceniają danego człowieka. Z czasem relacja ta ma szansę być na tyle ważna i na tyle bezpieczna, że nasi klienci podejmują decyzję o zmianie.