TELEFON INTERWENCYJNY

578-594-433

zapraszamy do kontaktu codziennie od poniedziałku do niedzieli

od 18.00 do 00.00

 

Głównym założeniem Telefonu Interwencyjnego  jest udostępnienie dla osób nieutrzymujących abstynencji możliwości podjęcia szybkiego kontaktu z profesjonalną pomocą. Jest to forma telefonu zaufania, skierowanego przede wszystkim do osób będących w głębokim uzależnieniu, które posiadają niewielką motywację do działania i do zmiany. Często, nawet jeśli chcą coś zmienić, chęć ta w szybkim tempie mija. Telefon Interwencyjny daje możliwość podjęcia kontaktu w chwili, gdy dany człowiek wykaże taką gotowość i potrzebę.

Podczas rozmów telefonicznych pracownicy Fundacji udzielają wsparcia, motywują do poszukiwania rozwiązań swoich problemów, a także udzielają porad na temat zachowań poekspozycyjnych lub ofert placówek pomocowych. Podstawowym założeniem Telefonu jest fakt, że motywacja do zmiany u osób nieutrzymujących abstynencji jest wyjątkowo labilna i zwykle słaba. Bodźcem determinującym podjęcie decyzji o zmianie zachowań często są kryzysy, które w początkowych fazach mogą zaowocować podjęciem kroków w kierunku poprawy jakości życia. Jeśli jednak moment ten nie zostanie odpowiednio wykorzystany, człowiek przyzwyczaja się do trudnej sytuacji i zwykle poddaje się coraz cięższym konsekwencjom nałogu.

Telefon Interwencyjny umożliwia kontakt z osobami uzależnionymi właśnie w tym czasie, który jest najważniejszy z perspektywy zmiany. Dzięki możliwości rozmowy oraz uzyskania natychmiastowej pomocy i wsparcia, nie tylko nie pogorszą one swojej sytuacji, ale może nawet podejmą decyzję o zawalczeniu i próbie rozwiązania problemu.

W skrajnych sytuacjach (np. myśli samobójcze, nagłe kryzysy życiowe itp.) przewidujemy wysłanie patrolu streetworkerów w ramach interwencji kryzysowej.

IWONA BOHDANOWICZ
PREZES FUNDACJI SALIDA

WYKSZTAŁCENIE:
Pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, ukończone studium socjoterapii i promocji zdrowia, szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych oraz szkolenie z dialogu motywującego.

DOŚWIADCZENIE:

Od 2010 do 2016 – Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN; streetworker, terapeuta, partyworker, networker i koordynator Ogólnopolskiej Poradni Internetowej

Od 2015 – Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Milejowicach; terapeuta

Od 2016 – Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii w Brzegu Dolnym; terapeuta

Od 2016  – Fundacja Salida; Prezes, streetworker, partyworker, terapeuta

O SOBIE:

Praca z osobami uzależnionymi jest jej prawdziwą pasją, a relacja z człowiekiem najwyższą wartością. Prywatnie właścicielka psa, wiernie towarzyszącego jej również podczas dyżurów. Wolne chwile spędza w stajni z końmi, które są ważnym elementem jej życia.

ZENEK JASYK
STREETWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Studia I st., kierunek: Socjologia, specjalizacja: animacja kulturowa i komunikowanie społeczne.

Uniwersytet Wrocławski, studia II st., kierunek: Międzyobszarowie Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, dyplom z Socjologii.

Certyfikat doradcy około testowego HIV/AIDS nr 269/16.

Certyfikat ukończenia Akademii Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych.

Szkoła Liderów Wolontariatu.

DOŚWIADCZENIE:
2010 – 2013 Centrum Wolontariatu w Lublinie
Animator czasu wolnego dzieci w programie MOST.

2013-2015 Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN: partyworker, streetworker, opiekun świetlicy DROP-in.

2016- do chwili obecnej – pracownik szkoły ponadgimnazjalnej.

2015 – do chwili obecnej – Fundacja Salida: streetworker, partyworker, współprowadzący grupę dla osób żyjących z wirusem HIV.

O SOBIE:
Poza uzależnieniami interesuję się tematyką LGBTiQ. Lubi wiedzieć co ciekawego dzieje się na mieście. Jak nie chodzi po mieście to w mieszkaniu czyta książki i ogląda filmy i dyskutuje ze znajomymi.

MICHAŁ BALCERZAK
STREETWORKER

 

WYKSZTAŁCENIE:
Magister Pedagogiki, specjalizacja: resocjalizacja, poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

W trakcie certyfikacji na Specjalistycznym Szkoleniu w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach.

Szkolenie Uzależnienia behawioralne. Stowarzyszenie Karan.

Szkolenie Dialog motywujący w terapii grupowej osób uzależnionych lub używających narkotyków.

DOŚWIADCZENIE:

Od 06.2018 – Specjalista terapii uzależnień na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Środków
Psychoaktywnych. Stowarzyszenie KARAN.

Od 2017.05 – Współprowadzenie grupy wsparcia dla osób nieutrzymujących abstynencji. Fundacja SALIDA.

Od 2016.09 – Wychowawca w Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży KARAN.

Od 2016.09 – Streetworker i partyworker w fundacji SALIDA.

O SOBIE:
Wolny czas spędzam aktywnie na przeróżne sposoby. Z zamiłowania turysta, roweżysta i perkusista.

ANNA PIĄTEK
VICE PREZES FUNDACJI SALIDA

WYKSZTAŁCENIE:

Wyższe – magisterskie
Pedagogika specjalność:  poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

W trakcie Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków.

Szkolenia:
– Szkolenie przygotowujące do realizacji programu wczesnej interwencji pn. „FreD Goes Net”;
– trenerskie w ramach projektu „Dolnośląska Kampania przeciwko
Mowie Nienawiści”;
– Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych
– kurs pierwszej pomocy;
– Warsztaty  dotyczące Strategii Przeciwdziałania Przemocy Seksualnej oraz Form Pomocy Ofiarom Przestępstw Seksualnych

DOŚWIADCZENIE:

Od 2017 – nadal wychowawca w Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
2014-2017 wychowawca w placówce opiekuńczo – wychowawczej Stowarzyszenia SIEMACHA
Od 2013 do 2016 – streetworker, partyworker i wolontariusz w świetlicy Dropp-in w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN
2016 – współprowadzący pogłębioną grupę dla osób uzależnionych w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN.
2016 – wolontariusz w MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna we Wrocławiu
2015 i 2016 – Koordynatorka projektów „Piękna mowa – piękna przestrzeń” oraz „Mój i Twój Wrocław”.
Od 01.09.2016 – streetworker i partyworker, współprowadząca grupę Redukcji Szkód w Fundacji Salida

O SOBIE:
Dążąca do celu, odkrywająca ciągle świat na nowo i szukająca nieustannie przygód. Nie wiem co to znaczy nuda i monotonia, ratująca swojego Zygmunta (rower) z wielu opresji mimo braku technicznej wiedzy 😉 Zakręcony świat tak jak zakręcone włosy.

ADRIANNA PERCHAŁ-SIWKA
STREETWORKER, PARTYWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Magister Pedagogiki, specjalizacja: resocjalizacja. Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień.

Studia podyplomowe z KRYZYSU I INTERWENCJI KRYZYSOWYCH.

Ukończone szkolenia:
04.06.2017 – Ukończony Program Ograniczania Picia zgodnie z „Zaleceniami do tworzenia i realizowania programów ograniczania picia w placówkach leczenia uzależnień” opracowanymi przez PARPA.

DOŚWIADCZENIE:
Od 2016 – nadal – Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Trzebnicka we Wrocławiu- Terapeuta – wolontariat.

Od 2016-nadal – streetworker i partyworker w Fundacji Salida. Realizator programów na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Od 2013 do 2016 – streetworker, partyworker oraz opiekun świetlicy drop-in w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN

O SOBIE:
Bardzo lubi swoją pracę, chętnie maszeruje na poranne dyżury streetworkingowe. Jej ogromnym hobby są podróże autostopowe- w ten sposób zwiedziła kawałek świata.

WIKTORIA MARECKA
STREETWORKER, PARTYWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Studia licencjackie na kierunku Pedagogika; specjalność: Resocjalizacja

DOŚWIADCZENIE:

Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dziecięcy Dom”

Członek Wrocławskiego Towarzystwa Opieki nad Więźniami

Praktykantka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym MONAR (2016)

O SOBIE:
Jestem osobą, która niezwykłą wagę przywiązuje do potrzeb innych. Interesuję się psychologią, zwłaszcza obszarami skupiającymi się wokół zaburzeń, a w tym uzależnień. W wolnych chwilach fotografuję i oddaję się podróżom.

PAULINA DANAJ
STREETWORKER, PARTYWORKER

WYKSZTAŁCENIE:

-Studia II stopnia, Dolnośląska Szkoła Wyższa, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja;

-Studia I stopnia, Uniwersytet Wrocławski, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja;

DOŚWIADCZENIE:

– streetworker, partyworker w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym RETURN we Wrocławiu (2014-2016);

-Praktyka pedagogiczna w Zakładzie Karnym w Oleśnicy (2015);

-Praktyka pedagogiczna z kuratorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków (2014).

O SOBIE:

Otwarta i pozytywnie nastawiona do życia.  Mój czas wolny lubię spędzać na aktywności fizycznej i poznawaniu nowych miejsc.

ANNA CISEK
STREETWORKER, PARTYWORKER

Anna Cisek – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, doradca ds.
HIV/AIDS. Uczestniczy w szkoleniach dot. programów ograniczania picia i redukcji szkód,
przeciwdziałania zachowaniom samobójczym, seksualności osób uzależnionych. W Salidzie
współprowadzi warsztaty umiejętności społecznych i rozwoju osobistego. Interesuje się tematyką
relaksacji treningu uważności.

WYKSZTAŁCENIE:

02. 2015. mgr psychologii, Uniwersytet Wrocławski
od 03. 2016. szkolenie w zakresie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków przy PTZN Katowice Certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS
05. 2017. szkolenie „Program ograniczania picia” organizowany przez Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji Brok
11.2015. certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS
01.2017. „Podstawowe zabiegi w pomocy przedmedycznej”- 4h szkolenia,
Uniwersytet Medyczny Wrocław
05.2015. warsztat pt. „Jak młodzi ludzie „organizują” sobie życie” podczas mini- konferencji „Pozytywny seks- warsztaty i wykład” organizowanej przez SWPS we Wrocławiu
03.2015. szkolenie „Rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, „Warsztaty dotyczące strategii przeciwdziałania przemocy seksualnej oraz form pomocy ofiarom przestępstw seksualnych” organizowanych przez Centrum Praw Kobiet Oddział we Wrocławiu
2013- udział w projekcie i warsztacie dla partworkerów „Seks w moim mieście”

DOŚWIADCZENIE:

2012. – 08. 2016. Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN dyżury: świetlica drop- in, partyworking, streetworking, zarządzanie projektem partyworking, networking w ramach www.narkomania.org.pl (2013-2015), staż na grupach terapeutycznych (motywacyjno- edukacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, dla partnerek osób uzależnionych), prowadzenie spotkań dla kobiet czynnie przyjmujących substancje psychoaktywne na zlecenie KBPN, udział w superwizjach, konsultacje indywidualne
od 04.2017. Fundacja Salida, partyworking

 

ANNA FIJAŁ
PRAWNIK

WYKSZTAŁCENIE:

Prawnik

DOŚWIADCZENIE:

Od 9 lat jako prawnik i specjalista do spraw compliance w dużej instytucji finansowej, specjalizuję się zwłaszcza w prawie konsumenckim, prawie cywilnym, ochronie danych osobowych, nadzoruję lub współtworzę realizację wdrażanych regulacji prawnych, jak np. Common Reporting Standard tzw. Euro FATCA, Rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO czy Payment Services Directive 2 tzw. PSD 2

MARIUSZ GRZEJSZCZYK
RATOWNIK MEDYCZNY

WYKSZTAŁCENIE:

Ratownik medyczny.

DOŚWIADCZENIE:

10 lat doświadczenia zawodowego w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.

O SOBIE:

Fan snookera, informatyk, miłośnik nowych technologii.

PAULINA WIELGOSZ
STREETWORKER

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet SWPS – Psychologia kliniczna (w trakcie)

DOŚWIADCZENIE:
Streetworker od czerwiec 2018
Szkolenie dla studentów – uzależnienia behawioralne, organizowane przez Stowarzyszenie Karan

O SOBIE:
Uwielbiam poszerzać swoją wiedzę psychologiczną, bardzo lubię chodzić na poranne dyżury. Na Uniwersytecie łapię się chętnie różnych kół oraz pomagam przy organizacji konferencji. W wolnych chwilach spotykam się ze znajomymi, biegam oraz czytam literaturę wszelaką.

Malwina Nowakowska– certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu: SP/922/2014). Magister pedagogiki specjalnej (specjalizacja: resocjalizacja). Ukończyła studia podyplomowe z socjoterapii.

Od 2018- viceprezes Fundacji Salida oraz terapeuta uzależnień w prowadzonej poradni

2017-2018- praktyka prywatna poza granicami Polski

2015-2016- współpraca z Pracownią „Going- Home” w Londynie

2010-2015- terapeuta uzależnień, pracownik świetlicy drop-in, partyworker oraz net-worker w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznym Return

Ukończyła szkolenia z zakresu pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywny oraz uzależnionych od czynności.
Uczestniczka licznych konferencji.
Posiada doświadczenie w pracy z uzależnionymi oraz ich bliskimi.

O sobie:
Uwielbiam pracę z drugim człowiekiem. Lubię ludzi i ich historie. Staram się im towarzyszyć w drodze poszukiwania „innego”.
Odpoczywam podróżując- kiedyś spontanicznie i przed siebie. Obecnie z większą troską o komfort z racji nowej roli życiowej.

Magdalena Żeleźna
psycholog, specjalista terapii uzależnień (certyfikat KBdsPN), psychoterapeuta

DODATKOWE SZKOLENIA:
od 2018 – Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej; Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
(szkolenie czteroletnie), rekomendowana przez PTP.
2014-2017 – uczestnictwo w szkoleniach w zakresie uzależnień od czynności
2008-2012 – Studium Psychoterapii Integratywnej – nauka psychoterapii metodą integratywną
z elementami kierunków Gestalt, psychodynamicznego oraz systemowego;
kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii;
Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej;Kraków

DOŚWIADCZENIE:
X’ 2009 – IV’2010 – psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie
2012/2013 – współpraca z GOPSem w Długołęce w ramach programu
„Rodzina bez Przemocy”
VII’ 2010 – XII’2017 – Psycholog; Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w Ośrodku
Leczenia Uzależnień „Monar” w Milejowicach koło Wrocławia
od 2015 – Psycholog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w Fundacji
PozyTYwka; Wrocław
IX-XI’2018 – Psycholog, Psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień –
współpraca z Instytutem Edukacji Pozytywnej
od 2019 – Psycholog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień w Fundacji Salida:
Wrocław

O SOBIE:
Mam pasję do szeroko pojętej współpracy i budowania relacji. Miłośniczka Wrocławia.

Anna Niebudek

WYKSZTAŁCENIE:
Psycholożka. Obecnie w trakcie realizacji studiów doktoranckich oraz studium podyplomowego „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szkolenia:
– „Rozwój kompetencji zawodowych w zakresie diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej.

– „Terapia poznawczo-behawioralna pary z problemem zaburzeń seksualnych” organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

– Warsztat „Pomoc psychologiczna osobom transpłciowym” organizowany przez Fundacje Trans-Fuzja.

– „ABCD Edukacji Seksualnej” organizowane przez Grupę Edukatorów Seksualnych PONTON.

– „ChemSex w terapii uzależnień – szkolenie dla terapeutek/ów”

-„Trener Treningu Umiejętności Społecznych” 1 stopień

– European Sexual Diversity Training

 

DOŚWIADCZENIE:

Od 2019 – Psycholożka w Gabinecie Psychologicznym Punkt Zwrotny we Wrocławiu

 

Od 2018 – Fundacja Salida; streetworkerka, partyworkerka

 

Od 2017 – Psycholożka w NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO EDYTA NIEBUDEK, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko

 

Od 2016 do 2018 – Psycholożka w Stowarzyszeniu „Wszystko jest możliwe”, Ostrów Wielkopolski – prowadzenie cyklu warsztatów w ramach projektów „Rusz się dla siebie i innych” oraz „Przekroczyć siebie” skierowanego dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej .

 

2015 – Praktyki psychologiczne w na ogólnym oddziale psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu

 

2015 – Praktyki psychologiczne w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Kłodzku

 

2015 – Praktyki psychologiczne w Domu Pomocy Społecznej, Psarskie

 

2015 – Wolontariuszka na Oddziale Hematologicznym z ramienia Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

 

2014 – Wolontariuszka na oddziale psychiatrii ogólnej, sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia oraz na psychiatrii sądowej o zaostrzonym stopniu zabezpieczenia,  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

 

O SOBIE:

Poza uzależnieniami interesuje się edukacją seksualną, różnorodnościową. Prywatnie aktywistka, entuzjastka podróży, kotów oraz aktywnego stylu życia.

 

Kamila
Wykształcenie:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – kierunek lekarski (w trakcie)
Doświadczenie:
Od października 2016 członek Studenskiego Koła Naukowego Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego
Od października 2018 partyworker w fundacji Salida
O mnie: Swoją przyszłość wiążę z psychiatrią, ma nadzieję skutecznie pomagać ludziom i wspierać ich w pokonywaniu trudności. Interesuje ją sztuka i kultura innych krajów. W wolnych chwilach praktykuje jogę.

 

Karina Frątczak

Opiekun świetlicy drop-in, psycholog, trener umiejętności społecznych, arteterapeuta

Wykształcenie

Magister psychologii

W trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania pedagogicznego

Uczestniczka licznych kursów z zakresu psychologii

Doświadczenie

Asystent nauczyciela – praca z dzieckiem autystycznym

Praktykantka w poradni psychologiczno-pedagogicznej we Wrocławiu

O sobie

Jestem osobą pozytywnie zakręconą, która uwielbia gdy dużo się dzieje. Najbardziej lubię kontakt i współpracę z drugim człowiekiem.

 

Łukasz GRIESMANN 

Ratownik Medyczny

 

Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Były ratownik medyczny pogotowia ratunkowego w Oleśnicy.

 

Od 4 lat pracuje w Wojsku Polskim obecnie jako Specjalista Ratownik Medyczny w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

 

Ukończył 2 kurs psychologii dziecka w aspekcie choroby i urazu.

A także  kurs instruktora BLS + AED Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej i Katastrof