TELEFON INTERWENCYJNY

578-594-433

zapraszamy do kontaktu codziennie od poniedziałku do niedzieli

od 18.00 do 00.00

 

Głównym założeniem Telefonu Interwencyjnego  jest udostępnienie dla osób nieutrzymujących abstynencji możliwości podjęcia szybkiego kontaktu z profesjonalną pomocą. Jest to forma telefonu zaufania, skierowanego przede wszystkim do osób będących w głębokim uzależnieniu, które posiadają niewielką motywację do działania i do zmiany. Często, nawet jeśli chcą coś zmienić, chęć ta w szybkim tempie mija. Telefon Interwencyjny daje możliwość podjęcia kontaktu w chwili, gdy dany człowiek wykaże taką gotowość i potrzebę.

Podczas rozmów telefonicznych pracownicy Fundacji udzielają wsparcia, motywują do poszukiwania rozwiązań swoich problemów, a także udzielają porad na temat zachowań poekspozycyjnych lub ofert placówek pomocowych. Podstawowym założeniem Telefonu jest fakt, że motywacja do zmiany u osób nieutrzymujących abstynencji jest wyjątkowo labilna i zwykle słaba. Bodźcem determinującym podjęcie decyzji o zmianie zachowań często są kryzysy, które w początkowych fazach mogą zaowocować podjęciem kroków w kierunku poprawy jakości życia. Jeśli jednak moment ten nie zostanie odpowiednio wykorzystany, człowiek przyzwyczaja się do trudnej sytuacji i zwykle poddaje się coraz cięższym konsekwencjom nałogu.

Telefon Interwencyjny umożliwia kontakt z osobami uzależnionymi właśnie w tym czasie, który jest najważniejszy z perspektywy zmiany. Dzięki możliwości rozmowy oraz uzyskania natychmiastowej pomocy i wsparcia, nie tylko nie pogorszą one swojej sytuacji, ale może nawet podejmą decyzję o zawalczeniu i próbie rozwiązania problemu.

W skrajnych sytuacjach (np. myśli samobójcze, nagłe kryzysy życiowe itp.) przewidujemy wysłanie patrolu streetworkerów w ramach interwencji kryzysowej.