Maja Jakóbczyk

Studentka 4. roku psychologii, edukator seksualny

DOŚWIADCZENIE:

Wolontariuszka w Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.

Odbyła praktyki w Centrum Badań Psycholgocznych i Psychoterapii oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Organizatorka i koordynatoka wielu konferencji naukowych.

O SOBIE:
W kręgu jej zainteresowań znajduje się seksuologia, podróże i literatura.